Zadání příkladů 2019

 

 

Zadání příkladů z předchozích ročníků:

Zadání příkladů 2018

Zadání příkladů 2017

Zadání příkladů 2016

Zadání příkladů 2015

Zadání příkladů 2014

Zadání příkladů 2013

Zadání příkladů 2012

Zadání příkladů 2011

Zadání příkladů 2010 

 Zadání příkladů 2009 

 Zadání příkladů 2008 

  

Řešitelé se řídí pravidly. Zde jsou stručně uvedeny ty nejdůležitější pokyny:

 1. Řešení každého příkladu zapisujte na samostatný čistý papír (každý papír označte číslem příkladu a e-mailem kapitána týmu, který slouží k jednoznačné identifikaci týmu).
 2. Vysvětlete princip vašeho řešení. Výsledky bez vysvětlení, resp. získané pouhým nalezením někde na webu, resp. získané výpočtem pomocí nějakého komerčního softwaru budou hodnoceny koeficientem 0,00, není-li stanoveno jinak.
 3. Vyfotografovaná, resp. naskenovaná řešení odešlete pomocí těchto webových stránek tak, aby je organizátoři obdrželi do 11:00. Berte v úvahu rychlost vašeho připojení. S rychlostí a kapacitou připojení na straně organizátorů problém neočekáváme.
 4. Vaše řešení příkladů doporučujeme odeslat právě jednou (tím myslíme "jednou a naráz", tj. nejprve všechno zkuste vyřešit, shromážděte elektronické verze vašeho řešení, ke konci časového limitu je vložte do odesílacího formuláře a odešlete).
  Vychytávka z roku 2018:
  Řešení příkladu můžete do správného místa formuláře vložit a odeslat i více než jednou. Do vyhodnocení daného příkladu bude zařazen soubor, který jste k tomuto příkladu vložili a odeslali nejpozději.
  !!!Neudělejte si v těch souborech v časové tísni chaos. Pokud zmateně vložíte příklady do nesprávných políček odesílacího formuláře a odešlete to, tak po setřídění podle času doručení můžete "přepsat" špatným příkladem to, co už jste tam předtím správně vložili!!!
 5. Doporučujeme předem vyzkoušet časovou náročnost převádění řešení na elektronickou verzi, fotografování je ideální (=je rychlejší než skenování), jen pozor, ať je to pak čitelné.
 6. Kritéria hodnocení řešení jsou: myšlenka, přesnost zápisu, logická návaznost jednotlivých kroků, matematická korektnost zápisu. V případě stejného bodového výsledku rozhoduje čas obdržení řešení.
 7. Bodové hodnocení jednotlivých příkladů je dáno počtem úspěšných řešitelů. Čím méně účastníků správně vyřeší daný příklad, tím více bodů za něj získáte a naopak.

 

 

 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI).  

Můžete se s námi setkat i osobně na Dnech otevřených dveří, které FSI pořádá 6. prosince 2019 a 24. ledna 2020. 


Ústav matematiky FSI VUT v Brně vydává časopis KVATERNION. Časopis obsahuje i články o vybraných příkladech z Internetové matematické olympiády.
článek z roku 2019 (pdf) 
článek z roku 2018 (pdf)

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?