Vážení studenti, vážení učitelé,

poslední úterý v listopadu, tj. 26. 11. 2019 proběhne 12. ročník soutěže pro sedmičlenné týmy středoškoláků s názvem Internetová matematická olympiáda.

Soutěž je určena sedmičlenným týmům středoškoláků sestavených ne nutně z žáků stejného ročníku. Týmy řeší v daném časovém limitu 120 minut 10 různorodých matematických úloh přímo na půdě své školy. Veškerá komunikace mezi týmy a organizátory, od registrace týmu přes zveřejnění zadání a odeslání řešení až po vyhodnocení, je realizována prostřednictvím těchto webových stránek.

Během soutěže budou studenti ve škole potřebovat především vhodné zázemí pro práci a přístup k počítači s připojením na internet.

 

Mgr. Viera Štoudková Růžičková, Ph.D.
Ústav matematiky
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
e-mail: ruzickova@fme.vutbr.cz
 

Předchozí ročníky:

Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
Ústav matematiky
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
e-mail: hoderova@fme.vutbr.cz


Poslední aktualizace proběhla dne 6. 9. 2019.

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI).  

Můžete se s námi setkat i osobně

na Dnech otevřených dveří, které FSI pořádá 6. prosince 2019 a 24. ledna 2020.

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?