Termín 13. ročníku soutěže je 24. 11. 2020. V současnosti pracujeme na nových stránkách.

 

 13. 12. Poslali jsme poštou 3 medaile a cca 200 diplomů. Týmy na prvním až šestém místě mají na diplomu uvedeno i umístění.

10. 12. Zveřejnili jsme výsledkovou listinu.

9. 12. Lhůta na reklamace je ukončena. Aktualizovaná výsledková listina bude zveřejněna nejdříve zítra.

8. 12. Postupně reagujeme na vaše reklamace.

7. 12. Uveďme něco málo ze statistických údajů letošního ročníku Internetové matematické olympiády. Počet týmů, které odeslaly řešení nejméně jednoho příkladu, je 203. Zajímavý je i počet doručených řešení jednotlivých příkladů:
1. (substrát) 189
2. (trojciferné číslo) 150
3. (koncert) 133
4. (dělení čtverce) 179
5. (funkce) 83
6. (12-úhelník) 179
7. (paraboly) 72
8. (hodiny) 168
9. (rozdíl) 160
10. (záclona) 123
Opravovali jsme tedy celkem 1436 doručených řešení.

Zveřejnili jsme nultou verzi výsledkové listiny.

27. 11. Opravujeme... Začali jsme zveřejňovat letošní perličky.

26. 11. Už můžete doplňovat členy týmu.  Bylo zveřejněno zadání příkladů. Bylo zveřejněno řešení příkladů.

12. 11. Už se můžete registrovat do letošního ročníku. U registrace vyplňujete jenom kapitána týmu a garanta. Další členy týmu doplníte až nejdříve v den konání soutěže. Registrace bude ukončena v den konání soutěže v 9:00 nebo i dříve, pokud se naplní kapacita 220 týmů.

 


Internetová matematická olympiáda je soutěž určená sedmičlenným týmům středoškoláků sestavených ne nutně z žáků stejného ročníku. Týmy řeší v daném časovém limitu 120 minut 10 různorodých matematických úloh přímo na půdě své školy.

 

Mgr. Viera Štoudková Růžičková, Ph.D.
Ústav matematiky
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
e-mail:
ruzickova@fme.vutbr.cz
 

Předchozí ročníky:

Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
Ústav matematiky
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
e-mail:
hoderova@fme.vutbr.cz


Poslední aktualizace proběhla dne 15. 12. 2019.

 

 

 

 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI).  

Můžete se s námi setkat i osobně na Dnech otevřených dveří, které FSI pořádá 6. prosince 2019 a 24. ledna 2020. 


Ústav matematiky FSI VUT v Brně vydává časopis KVATERNION. Časopis obsahuje i články o vybraných příkladech z Internetové matematické olympiády.
článek z roku 2019 (pdf) 
článek z roku 2018 (pdf)

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?