Perličky 2015

... byli jsme velmi zvědaví na řešení příkladu 1, do kterého jsme zakomponovali skutečné letošní 115. výročí založení naší Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Toto výročí jsme úmyslně uvedli i na poslední stránce zadání příkladů pod čarou a je velmi snadno dohledatelné i na webu fakulty. Proto jsme týmům, které příklad sice neřešily matematicky, ale 115. výročí odhalily (jakkoli), dávali koeficient minimálně 0,05, protože nám udělaly radost :-)

 • JPG Gymnázium Brno, Elgartova, příklad 1 (115. výročí FSI) - řešeno velmi pěknými úpravami a na závěr indukcí
 • JPG Jiráskovo gymnázium, Náchod - příklad 1 řešený přes Gama funkci
 • JPG Gymnázium Zlín -Lesní čtvrť (tým Miroslava Březíka) - příklad 1 řešený programem v Pythonu
 • JPG ...našli 115. výročí na webu :-D Výborně! ...to jsme si skutečně přáli možná i víc, než řešení matematicky ;-)
 • PNG ...a jeden printscreen webové stránky FSI ;-)
 • JPG ...vtipně komentovaná informace o výročí z konce zadání. Děkujeme :-D
 • PNG ...a ještě detailně popsaný postup, jak najít výročí na konci zadání. Jste skvělí! :-D
 • JPG ...prý slavíme -0,26 let :-) 
 • JPG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského (tým L'ubice Hladké), příklad 10 (posloupnost) - řešeno s přehledem
 • PDF Příklad 10 pro milovníky nekonečen. Ale chválíme snahu o programování
 • JPG Gymnázium Šternberk, příklad 10 - pěkná úvaha nad prvními členy
 • JPG Příklad 10 šel nějak řešit i Wolframem=komerčním softwarem, to zíráme, ale je to za 0,00
 • JPG Příklad 10 řešený pozorováním, ale bohužel za 0,00
 • JPG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského (tým L'ubice Hladké), příklad 9 (dobré a špatné body) - opět řešeno s přehledem
 • JPG Příklad 9 s nepochopitelně zafixovaným indexem j
 • JPG Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše (tým Kryštofa Koláře), příklad 9 - jasná myšlenka řešení
 • JPG Příklad 9 s úvodními úpravami, ale bez jakékoli použitelné analýzy
 • JPG Chválíme za týmovou práci u všech příkladů při řešení na tabuli!!! Kolektivně řešený, ale nevyřešený příklad 9
 • JPG Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov (tým Ondřeje Sedi), příklad 5 (továrna na bonbóny) - úhledně, precizně zpracované řešení, to je radost opravovat
 • JPG Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim - elegantně zapsané řešení příkladu 2 (rektifikace oblouku)
 • JPG Příklad 2 - dopustit se na kružnici s poloměrem 10 cm chyby 299 cm, tomu říkám výkon :-)
 • JPG Příklad 6 (trajektorie bodu S) tvořivé řešení pomocí papírků
 • JPG Příklad 6 s velice uvážlivě voleným pojmenováním pro tu část trajektorie, která není kruhová (a oprávněně, protože v tuto chvíli nebylo ještě dokázáno, že je to skutečně elipsa)
 • JPG Trajektorie v příkladu 6 připomínající dámské plavky
 • JPG Kolumbovo vejce v příkladu 6
 • JPG Mendelovo Gymnázium Opava, p.o. - se zvážením všech variant řešený příklad 6 
 • JPG Gymnázium Ústí nad Orlicí - systematicky vyřešený příklad 6
 • PNG To je smůla, že příklad 3 (soustava rovnic) řešili a jen to nestihli opsat. Ale ta jedna rovnice byla opravdu výživná, to je pravda.
 • JPG Prostorové nevyřešení příkladu 3 ;-)
 • PNG Trocha spekulací o štěstí, ve které hromádce budou ty falešné mince - příklad 7 (mince)
 • JPG Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek Místek (tým Radka Hlavatého) - systematicky řešený příklad 7
 • PNG Gymnázium Brno-Řečkovice - také systematický popis řešení příkladu 7
 • JPG Gymnázium Šternberk - stručné, jasné a výstižné řešení příkladu 8 (cesta krychlí)
 • JPG Nalezení opravdu mnoha cest krychlí v příkladu 8
 • JPG Gymnázium Jána Chalupku, Brezno - pečlivě řešený příklad 4 (konstrukce čtverce)
 • JPEG Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť (tým Thuy Phuong Le Thie) - nejdokonaleji vyřešený příklad 4 

 

 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří nejen do společných prostor před Aulou, ale i do 18. patra hlavní budovy A1, kde sídlí Ústav matematiky a kde jsme pro vás připravili několik krátkých přednášek, viz web Ústavu matematiky FSI VUT

 • pátek 1. 12. 2017 od 9:00 do 14:00
 • pátek 12. 1. 2018 od 9:00 do 14:00

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?