1. Kubická rovnice (Př. 7) - Borci!!! Velmi originální geometrická úvaha týmu Jiřího Kučery z Gymnázia Jana Keplera PR7_GJKeplera_Kucera.jpg

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Studenti oboru Matematické inženýrství, doktorského oboru Aplikovaná matematika a doktorského oboru Inženýrská mechanika se výraznou měrou podílejí na organizaci celé olympiády.

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?