2011 - čtvrtý ročník:

medaile2011.jpg

 

Matiční gymnázium Ostrava (kapitán Václav Strýček):

Maticni_web.jpg

Gymnázium Jana Nerudy:

G_J_Nerudy_1.jpg G_J_Nerudy_2.jpg G_J_Nerudy_3.jpg

Gymnázium Jana Keplera (tým Hany Kotkové):

Tým Hany Kotkové.JPG

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica (tým č. 1):

GBanBystr_1.jpg GBanBystr_2.jpg GBanBystr_3.jpg

GBanBystr_4.jpg

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica (tým č. 2):

GBanBystr2_1.jpg GBanBystr2_2.jpg GBanBystr2_3.jpg

GBanBystr2_4.jpg

Gymnázium Ostrava-Zábřeh:

GOstrava_1.jpg GOstrava_10.jpg GOstrava_2.jpg

GOstrava_3.jpg GOstrava_4.jpg GOstrava_5.jpg

GOstrava_6.jpg GOstrava_7.jpg GOstrava_8.jpg

GOstrava_9.jpg 
 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Studenti oboru Matematické inženýrství, doktorského oboru Aplikovaná matematika a doktorského oboru Inženýrská mechanika se výraznou měrou podílejí na organizaci celé olympiády.

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?