V průběhu opravování příkladů jsme se na tomto místě snažili vypíchnout vaše dokonalá, originální, překvapivá, ale i divoká řešení příkladů :-)

 1. Příklad s rozkladem na součet sudé funkce a liché funkce přes Taylorův polynom řešil tým Tomáše Sourady z Gymnázia Žamberk:
  priklad10_01_welldone.png
 2. :-) Sudá a lichá - bez jakékoli rozumné myšlenky se nám zdají tyto výkřiky do tmy:
  priklad10_02_bad.png
 3. Příklad s mnohočleny řešil správně pomocí Hornerova schématu tým Šimona Švihela z Gymnázia a Jazykové školy s právem státní zkoušky Svitavy:
  priklad9_01_welldone.jpg
 4. Příklad s mnohočleny řešil pomocí Vietových vzorců tým Víta Gaďurka z Gymnázia PORG (Libeň). Protože jen uvedli, že řešení našli jako řešení soustavy sedmi nelineárních rovnic bez uvedení postupu, jak na to, tak jejich řešení nebude hodnoceno jako 100% správné. Ale každopádně je inspirativní:
  priklad9_03_notsobad.jpg
 5. :-) Mnohočleny - tým okomentoval svůj výsledek jako zřejmý, ale my ho k jejich smůle považujeme za nesprávný:
  priklad9_02_bad.jpg
 6. Příklad s výpočtem pravděpodobnosti bylo možné i naprogramovat, Metoda Monte Carlo nezklame, ale k dokonalosti řešení týmu Anny Mírkové z  Gymnázia Luďka Pika, Plzeň nám chybí zmínka o rozdělení pravděpodobnosti:
  priklad8_01_welldone.jpg
 7. :-) Pravděpodobnost - autor řešení žije v hranatém světě:
  priklad8_01_bad.jpg
 8. :-) Pravděpodobnost - vždycky se najde někdo, komu vyjde pravděpodobnost větší než 1. Letos nám takto odpověděly 3 týmy. Zde je řešení jednoho z nich:
  priklad8_02_bad.jpg
 9. :-) Pravděpodobnost - zde jsme myšlenku autorů ani nezachytili:
  priklad8_03_bad.jpg
 10. Tušili jsme, že příklad s dokazováním rovnosti funkcí vám dá zabrat. Jen tak pro informaci - tento příklad pro vás vymyslel student našeho 2. ročníku Matematického inženýrství a evidentně vám tím udělal "velkou" radost. Zde je téměř dokonalé řešení od týmu Mateje Parady z Gymnázia Jura Hronca:
  priklad7_01_1_welldone.jpg priklad7_01_2_welldone.jpg
 11. Přes derivování a včetně ověření, že funkce procházejí stejným bodem, dokázal rovnost funkcí tým Vítka Jela z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše:
  priklad7_02_welldone.jpg
 12. :-) Rovnost funkcí - tomuto říkáme "postup ze zoufalství". Ale naprosto rozumíme tomu, jak velké zoufalství vás k tomu dovedlo:
  priklad7_01_bad.jpg
 13. Správně vyřešený příklad s komplexními čísly od týmu Ondřeje Tkaczyszyna z Gymnázia Jana Keplera:
  priklad6_02_welldone.png
 14. :-) Komplexní čísla - příklad s komplexními čísly některé evidentně zakočil:
  priklad6_01_bad.png
 15. Elegantně a přehledně řešený příklad s milimetrovým papírem od týmu Markéty Kocourkové z Gymnázia, České Budějovice:
  priklad5_01_welldone.jpg
 16. :-) Milimetrový papír - čekali jsme, že se zamotáte do počtu uzlů versus počtu částí, ale že správně spočítáte počet uzlů, a pak "pro jistotu" odečtete hned dva, to nás zaskočilo:
  priklad5_01_notsobad.jpg
 17. :-) Milimetrový papír - tak toto je ten správný zmatek v počtu uzlů a počtu částí:
  priklad5_02_bad.jpg
 18. Ukázkově (včetně Geogebry) vyřešený příklad s protínajícími přímkami od týmu Gymnázia Jihlava (kapitán Ondřeje Med):
  priklad4_02_welldone.jpg
 19. Správně vyřešený příklad s protínajícími se přímkami od týmu Kateřiny Charvátové z Gymnázia Boženy Němcové, Hradec Králové:
  priklad4_weldone.jpg
 20. :-) Protínající se přímky - vyskytovala se docela častá chyba, kdy jste přímky sice posouvali, ale špatným směrem:
  priklad4_01_bad.jpg
 21. :-) Protínající se přímky - něco jste narýsovali, nějak jste to oměřili, a pak jste něco 2x podtrhli, ale není to k ničemu:
  priklad4_02_bad.jpg
 22. Pečlivě zapsaný postup kostrukce stínu od týmu Martina-Alexe Nalepy z Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek:
  priklad3_01_1_welldone.jpg priklad3_01_2_welldone.jpg
 23. :-) Stín - pokud si do náčrtku kromě Slunce a Měsíce umístíte také Zemi tak nešťastně, že má s Měsícem neprázdný průnik, pak opravdu nemůžete čekat, že byste se dobrali nějakého rozumného výsledku. Naštěstí si tohoto "detailu" tým ke konci všimnul:
  priklad3_02_bad.jpg
 24. :-) Stín - v zadání bylo jasně řečeno, že máte řešení narýsovat, ale pokud nezvládnete konstrukci tečen ke kružnicím jinak, než od oka, tak máte skutečně problém:
  priklad3_03_bad.jpg
 25. Ukázkové řešení příkladu s logaritmy od týmu Michala Dolanského z Gymnázia, Český Krumlov:
  Priklad2_01_welldone.jpg
 26. :-) Logaritmy - můžete i programovat, to je chvályhodné, ale ne vždy se to povede dotáhnout ke správnému řešení:
  Priklad2_01_bad.jpg
 27. :-) Logaritmy - používat obrat "největší přirozené číslo" je dost na hraně:
  Priklad2_02_bad.jpg
 28. Dokonalé řešení příkladu s ortodromou od týmu Šimona Karcha z Gymnázia, Havířov-Město. To je prostě radost číst:
  priklad1_01_welldone.png
 29. :-) Ortodroma - tak toto jsme opravdu nečekali, ale je vtipné to je každopádně:
  priklad1_02_bad.png
 30. :-) Ortodroma - skočili nám na lep a nevšimli si západní délky Londýna versus východní délky Brna. A jak se jim podařilo vynásobit úhel ve stupních délkou v kilometrech, to je nám záhadou. Děsivé je i to, že je nezaskočila ani vypočtená vzdálenost Brno-Londýn 68 375,67 km:
  priklad1_01_bad.png

 

 

Perličky z roku 2016

Perličky z roku 2015 

Perličky z roku 2014

Perličky z roku 2013

Perličky z roku 2012

Perličky z roku 2011

Perličky z roku 2010

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Anketa