V průběhu opravování příkladů jsme se na tomto místě snažili vypíchnout vaše dokonalá, originální, překvapivá, ale i divoká řešení příkladů :-)

Perličky z roku 2018

Perličky z roku 2017

Perličky z roku 2016

Perličky z roku 2015

Perličky z roku 2014

Perličky z roku 2013

Perličky z roku 2012

Perličky z roku 2011

Perličky z roku 2010

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství

na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI).  

Můžete se s námi setkat i osobně

na Dnech otevřených dveří, které FSI pořádá 6. prosince 2019 a 24. ledna 2020.

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?