Na tomto místě najdete do 14 dní od konání soutěže nejprve nultou verzi výsledkové listiny. O jejím zveřejnění budou kapitáni týmů a garanti týmů informování e-mailem a poběží 24hodinová lhůta na případné reklamace. Po uplynutí této lhůty budou zohledněny vaše případné oprávněné připomínky a bude zveřejněna výsledková listina soutěže.

Výsledková listina 2016

Výsledková listina 2015  

Výsledková listina 2014

Výsledková listina 2013 

Výsledková listina 2012 

Výsledková listina 2011

Výsledková listina 2010 

Výsledková listina 2009 

Výsledková listina 2008 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Studenti oboru Matematické inženýrství, doktorského oboru Aplikovaná matematika a doktorského oboru Inženýrská mechanika se výraznou měrou podílejí na organizaci celé olympiády.

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?