Vážení studenti, vážení učitelé,

poslední úterý v listopadu, tj. 27. 11. 2018 proběhne 11. ročník soutěže pro sedmičlenné týmy středoškoláků s názvem Internetová matematická olympiáda.

V roce 2017 se do soutěže se zaregistrovalo 222 týmů ze 120 středních škol České republiky a Slovenské republiky, což znamenalo účast cca 1500 studentů.

Předpokládáme, že soutěž proběhne podle stejných pravidel jako předešlé roky. Veškerá aktualizace informací pro tento rok proběhne začátkem listopadu na této webové stránce. Garantům loňských týmů, kteří při registraci do soutěže v roce 2017 uvedli "školní" (tedy ne soukromou) e-mailovou adresu, navíc pošleme na začátku listopadu e-mail, ve kterém je na blížící se termín konání soutěže upozorníme.

 

Jana Hoderová
Ústav matematiky
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
e-mail: hoderova@fme.vutbr.cz

 

Poslední aktualizace proběhla dne 19. 10. 2018

 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Anketa