Členové týmu

Zadejte jména a příjmení všech členů týmu.

Jméno

Příjmení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identifikační údaje týmu

E-mailová adresa kapitána:
Přesný název školy:

Odeslat seznam

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství

na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI).  

Můžete se s námi setkat i osobně

na Dnech otevřených dveří, které FSI pořádá 6. prosince 2019 a 24. ledna 2020.

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?