Zaslání řešení

Pomocí následujícího formuláře zadejte e-mailovou adresu účastníka soutěže stejnou jako v registraci a následně připojte soubory s řešením jednotlivých příkladů. Povolený formát je *.JPG, *.PNG, *.TIF, *.PDF nebo *.ZIP obsahující soubory uvedeného typu. Vaše řešení příkladů můžete odeslat jen jednou (t.j. odešlete všech 10 souborů naráz).

Identifikační údaje týmu

E-mailová adresa kapitána:

Soubory s řešením

Příklad 1:
Příklad 2:
Příklad 3:
Příklad 4:
Příklad 5:
Příklad 6:
Příklad 7:
Příklad 8:
Příklad 9:
Příklad 10:

Odeslat řešení

Podmínky soutěže

Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Účastníkem soutěže může být pouze student střední školy či odborného učiliště z České republiky nebo Slovenské republiky, který odešle řešení do stanoveného termínu a uvede kontaktní údaje. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže – neodešlou svá řešení do stanoveného termínu, neuvedou požadované kontaktní údaje, neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů.

Účast v soutěži je dobrovolná. Vyhlašovatel má právo po předchozím upozornění měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzením tohoto elektronického prohlášení stvrzuji, že souhlasím se zařazením, správou, zpracováním a uchováním mnou poskytnutých osobních údajů vyhlašovatelem soutěže v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Anketa