Chcete vědět více?

7. ročník Internetové matematické olympiády proběhne

v úterý 25. listopadu 2014

 

Vážení studenti, vážení učitelé,

7. ročník Internetové matematické olympiády proběhne tradičně poslední listopadové úterý v roce 2014, tedy

25. listopadu 2014 od 9:00 do 11:00

 

Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

Ústav matematiky FSI VUT v Brně

 

loga.jpg

 generace Y barevna.jpg

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Královéhradecký kraj
www.generaceY.cz; www.msmt.cz

 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Více informací o Matematickém inženýrství naleznete zde

Studenti oboru Matematické inženýrství se výraznou měrou podílejí na organizaci celé olympiády a můžete se s nimi setkat osobně právě v rámci Dne otevřených dveří.

MATEMATIKA ONLINE

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?