Vážení studenti, vážení učitelé,

9. ročník soutěže Internetová matematická olympiáda, kterou pro vás připravuje Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, proběhl v úterý 29. listopadu 2016 od 9:00 do 11:00.

!!!JE VYVĚŠENA NULTÁ VERZE VÝSLEDKOVÉ LISTINY!!!


 


Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
hoderova@fme.vutbr.cz
Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 

Poslední aktualizace 8.12. 2016 

Sponzorem letošního ročníku soutěže je firma Humusoft - dodavatel systému pro technické výpočty a simulace MATLAB a Simulink. Informace o využití tohoto systému na středních školách najdete zde.

humusoft_small.png


 

 

loga.jpg

 generace Y barevna.jpg

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Královéhradecký kraj
www.generaceY.cz; www.msmt.cz

 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně proběhne v pátek 13. 1. 2017

Studenti oboru Matematické inženýrství, doktorského oboru Aplikovaná matematika a doktorského oboru Inženýrská mechanika se výraznou měrou podílejí na organizaci celé olympiády.

MATEMATIKA ONLINE

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?