Vážení studenti, vážení učitelé,

ráda bych Vás pozvala k účasti na 10. ročníku soutěže pro týmy středoškoláků s názvem Internetová matematická olympiáda.

Soutěž proběhne virtuálně s veškerou komunikací přes tuto webovou stránku. Studenti tedy neopustí půdu své školy, ale mají možnost se 120 minut věnovat řešení 10 pestrých (a řešitelných! :-)) úloh s využitím jakékoli dostupné literatury a mohou hledat informace i na internetu.

Soutěž proběhne tradičně poslední úterý v listopadu, tedy

28. 11. 2017 od 9:00 do 11:00

Svůj tým budou moci kapitáni registrovat nejpozději od 14. 11. pomocí registračního formuláře, který na tomto webu výhledově zaktivníme.

 

Reakce na vaše připomínky:

  • 2. 11. - Chceme se přihlásit do soutěže, ale odkaz na registrační formulář není aktivní.
    • Důvodem pro otevření registrace až cca 14 dní před konáním soutěže je ten, že pak dochází k méně změnám ve jménech kapitánů týmu a především v jejich e-mailových adresách, které slouží k identifikaci týmu.

 

 

Jana Hoderová

Ústav matematiky
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
hoderova@fme.vutbr.cz

 

Datum poslední aktualizace: 2. 11. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Sponzorem 10. ročníku soutěže Internetová matematická olympiáda je firma Humusoft -  dodavatel systému pro technické výpočty a simulace MATLAB a Simulink.
Informace o využití tohoto systému na středních školách najdete na webové stránce
http://www.humusoft.cz/matlab/academia/pass/

Multilicence typu PASS stojí 11 180 Kč bez DPH /1 rok pro Českou republiku a 399 € bez DPH /1 rok pro Slovensko.
 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Studenti oboru Matematické inženýrství, doktorského oboru Aplikovaná matematika a doktorského oboru Inženýrská mechanika se výraznou měrou podílejí na organizaci celé olympiády.

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?