Vážení učitelé, vážení studenti,

8. ročník Internetové matematické olympiády proběhne tradičně poslední úterý v listopadu, tj. 24. 11. 2015.

Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

hoderova@fme.vutbr.cz

Ústav matematiky FSI VUT v Brně

 

loga.jpg

 generace Y barevna.jpg

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Královéhradecký kraj
www.generaceY.cz; www.msmt.cz

 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Více informací o Matematickém inženýrství naleznete zde

Studenti oboru Matematické inženýrství, doktorského oboru Aplikovaná matematika a doktorského oboru Inženýrská mechanika se výraznou měrou podílejí na organizaci celé olympiády a můžete se s nimi setkat osobně právě v rámci Dne otevřených dveří v pátek 16. 1. 2014

MATEMATIKA ONLINE

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?