8. ročník
Internetové matematické olympiády

úterý 24. listopadu 2015 od 9:00 do 11:00

 

Nezapomeňte vyplnit formulář Členové týmu.  Z údajů, které uvedete v tomto formuláři, generujeme text na diplom (e-mail tam neuvádíme :-)). Každý rok připravujeme originální verzi diplomu a diplom obdrží úplně všechny týmy, tedy nejen ti na čelních pozicích.

 


Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

hoderova@fme.vutbr.cz

Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Zvací dopis ve formátu PDF

aktualizace 24. listopadu 2015 

loga.jpg

 generace Y barevna.jpg

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Královéhradecký kraj
www.generaceY.cz; www.msmt.cz

 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Více informací o Matematickém inženýrství naleznete zde

Studenti oboru Matematické inženýrství, doktorského oboru Aplikovaná matematika a doktorského oboru Inženýrská mechanika se výraznou měrou podílejí na organizaci celé olympiády a můžete se s nimi setkat osobně právě v rámci Dnů otevřených dveří na FSI VUT v Brně v pátek 4. prosince a 15. ledna.

MATEMATIKA ONLINE

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?